Tilbake til Aktuelt

ASVL-samarbeid

En effektiv IT-hverdag blir stadig mer sentral i alle aspekter av næringslivet, og Digiflow står frem som en foretrukket samarbeidspartner på IT-tjenester, spesielt rettet mot medlemmer av ASVL. Etter mange års satsing mot vekst- og arbeidsinkluderingsbransjen, har vi opparbeidet oss en unik posisjon preget av erfaring, høy kompetanse, og bransjekunnskap. Disse faktorene har sammen bidratt til å skape suksesshistorier som vi er stolte av.  

Hovedfokuset ligger på å frigjøre tid til kjernevirksomheten, ved å omfavne viktige områder som digitalisering gjennom Microsoft-universet, sikkerhet, support, og økonomisk forutsigbarhet. Med et felles mål om å lede flest mulig mennesker mot utdanning og/eller arbeid, posisjonerer vi oss som mer enn bare en leverandør – men som en partner i vekst og inkludering.

For å ytterligere understøtte medlemsbedriftene i ASVL, tilbyr vi en kostnadsfri og uforpliktende IT-analyse. Denne analysen er designet for å gi en grundig oversikt over nåværende situasjon, behov, utfordringer, og fremtidsplaner, samt en gjennomgang av Microsoft-lisenser og skolelisenser tilpasset vekst- og arbeidsinkluderingsbedrifter. Finn ut mer om vår IT-analyse og hvordan vi kan støtte din bedrift her.

Med et sterkt fokus på samarbeid, innovasjon, og skreddersydde løsninger, er Digiflow godt posisjonert for å støtte ASVL-medlemmer gjennom den digitale transformasjonen. Gjennom vårt arbeid med vekst- og arbeidsinkluderingsbedrifter, understreker vi viktigheten av teknologi i å fremme en mer inkluderende arbeidskraft og samfunn. Vi skal levere overlegne IT-tjenester som viser en vei fremover hvor teknologi ikke bare løser dagens utfordringer, men også muliggjør en lysere fremtid for alle involverte.