Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for Digiflow AS (heretter kalt Digiflow) sine nettsteder.
Digiflow AS (org. no. 915 728 863) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsidene: www.digiflow.no og tilknyttede websider/landings-sider. Digiflow er underlagt Norges Lov hva gjelder personvern, personopplysninger, taushetsplikt, kommunikasjon m.m. Ta kontakt med Digiflow for ytterligere informasjon om vilkår som gjelder for øvrige produkter og tjenester.

Personopplysninger som behandles
Digiflow samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort.
Eksempler på informasjon som innhentes:
- Firmanavn
- Navn/Etternavn
- Telefonnummer og e-postadresse

Hvordan informasjon innhentes?
Digiflow samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten. Informasjonen innhentes ved at en sporings-kode fra underleverandøren Hubspot legges til i e-posten som utsendes til den gitte kontakten.

Eksempel på selv utfylt skjema:
- Kontaktskjema med diverse spørsmål

Formålet med informasjonen som innhentes er
- For å kunne gi tilgang til våre produkter og tjenester
- For å kunne sende relevant informasjon
- For å kunne ta kontakt og tilby våre produkter og tjenester

Hvordan lagres informasjonen?
Informasjon innhentet gjennom skjema på www.digiflow.no lagres i vårt system på Webflow.

Hvordan slettes opplysningene?
Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte vår kontaktperson.

Utlevering av informasjon til tredjepart?
Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Digiflow kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Digiflow.

For mer informasjon om Webflow sin personvern-policy, klikk på lenken:
https://webflow.com/legal/privacy

Rettigheter
I henhold til Norges lov - Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) har du som bruker av nettsidene våre rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger. Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.
Dersom du mener at Digiflow ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Kontaktinformasjon
Digiflow AS
Adresse: Professor Kohts vei 5, 1366 Lysaker
Mail: post@digiflow.no
Telefon: 23 89 76 90