Digiflow karriere

Mer enn bare jobb

Det nye arbeidslivet handler om å kunne tilpasse jobben til livet, ikke bare livet til jobben. Det handler om tillit til at den enkelte tar ansvar for sitt bidrag. Vi tar ansvar for å rekruttere de rette menneskene, som håndterer ansvaret som ligger i dette. Hos Digiflow vil vi at du skal skape deg en hverdag som får deg inn i flytsonen.

Det varierer hva folk verdsetter på arbeidsplassen. For noen er goder som lønn eller fleksibilitet viktig, mens for andre handler det mer om muligheten til å være del av et miljø. På en arbeidsplass finnes mennesker i ulike livssituasjoner, og med helt ulike behov, side om side. Det er akkurat slik det skal være.

Mangfold

Vi tror at en mangfoldig organisasjon, der ulike stemmer og perspektiver er representert, er en sterkere organisasjon. Et variert og sammensatt arbeidsmiljø er avgjørende for trivsel og innovasjon. I teknologi-bransjen har det historisk sett vært lav kvinneandel og få kvinnelige rollemodeller sammenlignet med andre bransjer. Vi har fremdeles en vei å gå for å øke kvinneandelen, og løfte frem flere kvinnelige rollemodeller. Men mangfold handler om mer enn kjønn, alder og etnisitet. Det handler om små og store forskjeller mellom oss alle. 

Hos Digiflow jobber vi aktivt med mangfold og inkludering gjennom blant annet vår rekrutteringsprosess, onboarding og i vårt arbeidsmiljøarbeid.

0:00
0:00
PODCAST: DIGIFLOW SOM
ARBEIDSPLASS
Slik er det å jobbe i Digiflow

Johanne og Fredrik diskuterer hva som gjør det så gøy å komme på jobb og gir deg et innblikk i hva du kan forvente av din potensielle nye arbeidsplass.

0:00
0:00

Utvikling

For de aller fleste er utviklingsmuligheter viktig. Digiflow skal være en arbeidsplass som tilrettelegger for utvikling, både faglig og personlig. Personlig utvikling kan handle om å reflektere over og få feedback på egen rolleutøvelse, og få støtte til å justere seg i tråd med definerte mål. Det kan også handle om å bli god på tidsstyring, eller å utvikle seg i tråd med behov i et etablert team. Vi har flere samlinger i løpet av året der det er tilrettelagt for faglig påfyll og refleksjon rundt egen rolle. Flere av våre ansatte har også tilbud om prestasjonsfremmende samtaler med psykolog. Faglig tilbyr vi sertifiseringer og kurs etter eget ønske, og oppmuntrer til kunnskapsdeling internt.

Vi er en arbeidsplass som tror på at livet berikes av en god fest. Enten det er supertirsdag eller sommerfest på båttur i Oslofjorden, bidrar markeringer til hverdagsmagi.

Rekruttering

Rekrutteringsprosessen hos Digiflow skal være preget av varme og profesjonalitet. En stor del av rekruttering handler om å knytte kontakt. Vi ønsker at et intervju hos oss skal oppleves som et minneverdig møte, der alle kandidater lærer noe om seg selv.

Veien videre

Når du har sendt inn en søknad til oss kan du forvente å få bekreftelse på mottak med det samme, og et personlig svar innen en uke. Dersom du har rett kompetanse og profil til rollen vi skal fylle, inviterer vi til intervju. Hele prosessen hos oss omfatter som regel to intervjuer i tillegg til en DNV-sertifisert test som kan fortelle oss noe om ditt potensiale i rollen.

Ledige stillinger

Åpen søknad

Synes du Digiflow virker som en spennende arbeidsplass, men finner ikke stillingen som passer deg?

Søk her