Tilbake til Aktuelt

Sikkerhetsdag hos Digiflow

Cybersikkerhet har aldri vært viktigere, og hos oss i Digiflow tar vi dette på alvor. Trusselbildet blir stadig mer sofistikert, og vi må være forberedt. Hos Digiflow tar vi ansvar for våre systemer og våre kunders data. Derfor inviterte vi med dette Chris Dale fra vår samarbeidspartner, River Security, for å hjelpe oss med å belyse de nyeste trendene og utfordringene innen cybersikkerhet.

Chris Dale holdt et dyptgående og interessant foredrag som ikke bare avdekket de potensielle truslene vi står overfor, men også presenterte praktiske tiltak for å styrke våre forsvarsverk. Han gjorde komplekse cybersikkerhetskonsepter tilgjengelige for alle ved å bruke levende eksempler og en engasjerende presentasjonsstil.

I Digiflow anser vi sikkerhet som en integrert del av vår virksomhet. Vi er dedikerte til å kontinuerlig forbedre våre sikkerhetsprosedyrer for å beskytte oss mot stadig mer sofistikerte trusler. I tillegg til å ha sikkerhetsdag for vårt eget team, har vi planer om å gjennomføre sikkerhetsdager med kundene våre som en del av partnerskapet med oss som IT-leverandør.

Sikkerhet i den digitale sfæren er en stadig skiftende utfordring. Dagens trusler krever en proaktiv tilnærming, og Chris Dales innsiktsfulle presentasjon oppmuntret til handling. Fra å forstå sårbarheter til å gjennomføre beste praksis, var sikkerhetsdagen en mulighet til å øke bevisstheten blant våre ansatte og styrke vårt kollektive ansvar.

Vi inviterer bedrifter som er interessert i å lære mer om vårt arbeid med cybersikkerhet til å kontakte oss. Vi tilbyr sikkerhetstrening og programmer som holder din bedrift best mulig rustet mot angrep.