Tilbake til Aktuelt

Fagseminar om sikkerhet og Copilot 4. juni

Den 4. juni var det en stor glede for oss å være vertskap for vårt andre fagseminar, hvor over 100 deltakere kom til våre lokaler. Sikkerhet og Copilot var hovedtemaene for dette fagseminaret, og i hadde besøk av noen av bransjens beste foredragsholdere: Chris Dale fra River Security, Daniel Horgmo fra Microsoft og Lars Eidsten fra Fortinet.

Chris Dale ga et innsiktsfullt og engasjerende foredrag som ikke bare belyste de potensielle farene vi kan møte, men også foreslo håndfaste strategier for å forbedre vårt sikkerhetsforsvar. Ved å bruke klare eksempler og en dynamisk framføringsstil, gjorde han avanserte konsepter innen cybersikkerhet forståelige for et bredt publikum.

Sikkerhet i det digitale landskapet er en konstant utfordring som endres raskt. Moderne trusler krever en proaktiv tilnærming, noe Chris Dale klart fremhevet i sin presentasjon, som inspirerte til handling. Fra å identifisere sårbarheter til å implementere beste praksiser, var hans foredrag en viktig påminnelse om hvor viktig sikkerhet er.

Horgmo presenterte en rekke overbevisende demonstrasjoner av Copilot, Microsofts nyeste verktøy designet for å forbedre produktiviteten og effektiviteten i arbeidsflyter gjennom automatisering og intelligent assistanse.

Copilot er integrert i Microsofts velkjente programmer som Word, Excel og Teams, hvor det tilbyr omfattende støtte og funksjonalitet. Horgmo belyste hvordan Copilot kan assistere brukere i hverdagen ved å automatisere rutinemessige oppgaver, generere dynamisk innhold og tilby intuitive forslag basert på konteksten den arbeider innenfor.

For eksempel i PowerPoint kan Copilot hjelpe oss med å lage presentasjoner, mens i Word kan det foreslå og utforme profesjonelt innhold basert på brukerens innledende input. I Excel demonstrerte Horgmo hvordan Copilot kan analysere komplekse datasett og tilby innsikter og visualiseringer, og i Teams kan Copilot hjelpe til med å holde styr på møter og oppsummere hva som blir sagt.

Horgmo forklarte hvordan Copilot gjør det lettere å jobbe med disse programmene. Det sparer oss for tid og gjør at vi kan jobbe mer effektivt hver dag. Hans foredrag viste oss virkelig hvordan dette verktøyet kan gjøre en forskjell i vår daglige bruk og hjelpe oss å jobbe bedre sammen.

Lars Eidsten fra Fortinet ga en fascinerende historisk gjennomgang av opprinnelsen og spredningen av ulike dataangrep, en presentasjon som var både engasjerende og tankevekkende. Eidsten viste hvordan cybertrusler har utviklet seg over tid, fra enkle virus til sofistikerte nettverksangrep, og understreket viktigheten av å forstå denne utviklingen for bedre å kunne beskytte seg mot framtidige trusler.

Eidstens presentasjon var både skremmende og lærerik, og den tilbød publikum innsikt i de komplekse dynamikkene i cybersikkerhetslandskapet. Hans dyptgående forståelse av truslenes historie og hans evne til å formidle denne kunnskapen på en tilgjengelig måte, gjorde dette til en av de mest verdifulle delene av seminaret.

Om du ønsker å lære mer om hvordan Digiflow kan hjelpe til å sikre din bedrift, eller om du ønsker å vite hvordan Copilot kan hjelpe dere med å øke produktiviteten, står vi klare til å hjelpe. Kontakt din rådgiver i Digiflow, trykk på Bestill en digital analyse oppe til høyre, eller gå til våre kurssider.